TIMING – ett sista glas, tack, farväl och webbinarium!

 

 

head newsletter ubb2

 
  Nyhetsbrev 6 mars 2023  
 
     
 

TIMING ­ ett sista glas, tack, farväl och webbinarium!


T
IMING på Riksstrokes webbinarium torsdag den 30 mars, kl 14-15

Alla TIMING-strokeenheter har nu avslutat de sista procedurerna i studien och det, liksom publiceringen av TIMING-resultaten, vill vi gärna uppmärksamma. Helst av allt skulle vi vilja träffa er alla i verkliga livet för att ordentligt få tacka och fira att vi tillsammans rott TIMING i hamn! Men, men vad är väl en bal på slottet jämfört med ett Teams-webbinarium? Länk finns inom kort på Riksstrokes hemsida.


Vad TIMING visade

TIMING visar att tidig start inte är sämre (non-inferior) än senarelagd start av NOAK. Resultaten bygger på analys av det förutbestämda sammansatta effektmått som inkluderade ny ischemisk stroke, symptomgivande hjärnblödning eller död inom 90 dagar. Värt att notera är att det inte inträffade ett enda fall av symptomgivande hjärnblödning under uppföljningstiden! Antalet ischemiska stroke och dödsfall var färre när behandling startades tidigt, men skillnaden uppfyllde inte formella statistiska kriterier för att påvisa överlägsenhet (superiority).

Sammanfattningsvis: Det är säkert att starta NOAK inom fyra dagar efter en akut ischemisk stroke för de flesta patienter med förmaksflimmer.

Studien publicerades i höstas (på Signilds födelsedag) Circulation 2022;146:1056–1066.


Vad som händer med TIMING framöver

Nästa steg för TIMING är analyser av sekundära effektmått i studien, förhoppningsvis kan ni ta del av några av dessa vid ESOC i München 24–26 maj. Vi kommer också att analysera data för de patienter med akut ischemisk stroke och förmaksflimmer som registrerats i Riksstroke men som inte deltog i TIMING. 

Dessutom verkar rekryteringen löpa på fint i internationella pågående syskonstudier: OPTIMAS (2681 patienter från 96 sjukhus) och ELAN (2024 patienter från 106 sjukhus) och vi ser fram emot en gemensam metaanalys av våra resultat så småningom.

Om vi inte ses den 30:e mars: Massiva mängder tack till alla er som gjorde TIMING till verklighet!   


/Signild & Jonas för TIMINGs styrgrupp