TIMING – historia, nutid och framtid

 

 

head newsletter ubb2

 
  Nyhetsbrev 10 sep 2021  
 
     
 

TIMING - historia, nutid och framtid

Repetition

I TIMING jämfördes tidig (inom 4 dagar) med fördröjd (5-10 dagar) insättning av NOAK för patienter med akut ischemisk stroke och förmaksflimmer. Tidigare har det inte funnits någon säker evidens för hur man ska hantera NOAK för den här patientgruppen, som utgör en tredjedel av alla patienter med ischemisk stroke. Många strokeläkare har tvekat att starta tidigt på grund av ökad hjärnblödningsrisk, trots att tidigt insatt behandling skulle kunna minska risk för ny ischemisk stroke. 


Vad vi gjort

TIMINGs sista patient randomiserades i december 2020 och följdes upp tre månader senare. Efter febril aktivitet med datacheckar och analyser gällande de 888 inkluderade patienterna presenterades äntligen resultaten den 3 september 2021 vid ESOC, med en förhandsvisning för alla TIMING-ister kvällen innan.


Vad TIMING visade

TIMING visar att tidig start inte var sämre (non-inferior) än senarelagd start av NOAK! Resultaten bygger på analys av det förutbestämda sammansatta effektmått som inkluderade ny ischemisk stroke, symptomgivande hjärnblödning eller död inom 90 dagar. Värt att notera är att det inte inträffade ett enda fall av symptomgivande hjärnblödning under uppföljningstiden. Antalet ischemiska stroke och dödsfall var färre när behandling startade tidigt, men skillnaden uppfyllde inte statistiska kriterier för att påvisa överlägsenhet (superiority).  

Sammanfattningsvis: Det är säkert att starta NOAK inom fyra dagar efter en akut ischemisk stroke för de flesta patienter med förmaksflimmer. 


Vad som händer nu

Nästa steg för TIMING är fortsatta analyser samt publicering av studiens resultat i vetenskaplig tidskrift, inklusive analys av de patienter med akut ischemisk stroke och förmaksflimmer som registrerats i Riksstroke men som inte deltog i TIMING.   

Dessutom hoppas vi att våra pågående syskonstudier (OPTIMAS, ELAN) lyckas bra med rekrytering och ser fram emot en framtida gemensam metaanalys av våra resultat. 


Hur mycket tack som helst till alla er som gjort denna milstolpe möjlig!!!


/Signild, Jonas, Ylva, Azar, Ziad, Per, Patrik och Bo

Ps. Allt är inte analyser, manusförfattande eller tacktal. Att stänga en studie har sina egna ritualer varför ni inte kommer att tappa kontakten med TIMING (läs: Azar) i första taget. På återhörande…