TIMING Sommar, sol och analys

 

 

head newsletter ubb2

 
  Nyhetsbrev 1 juli 2021  
 
     
 

 

Nu är tid för sommar, sol och analys


TIMINGs databas klar!

TIMINGs nyhetsbrev brukar innehålla många tack, så även denna gång: Stort tack för allt ert arbete med att slutföra uppföljningar och formulär, tack också för inskickade händelseöversikter! Riktigt bra jobbat!

All data har nått fram till TIMINGs databas, som nu är komplett avseende primärt utfallsmått och formellt låst. Det innebär att den spännande analysperioden kan börja. Vårt mål är att presentera huvudresultaten vid (digitala) ESOC den 1-3/9. Lite svettigt för statistiker och författare, men inte omöjligt. Vi hoppas kunna ge er en (sekretessbelagd) förhandsvisning precis innan kongressen. Mer om det kommer.


TIMING Investigators 

Inför presentation och publikation vill vi gärna ha alldeles rätt(stavade) kontaktuppgifter för varje lokal huvudprövare (PI) och de för TIMING huvudansvariga RS-användarna. På TIMINGs hemsida finns en förteckning över deltagande strokeenheter – gå in och titta om era uppgifter stämmer! Om inte, mejla oss (timingstudien@ucr.uu.se) de korrekta så snart som möjligt men allra senast 10 augusti!


Med önskan om en fin sommar

/Signild, Jonas, Ylva, Azar, Ziad, Per och Bo