TIMING Varje patient, formulär och siffra räknas!

head newsletter ubb2

 
  Nyhetsbrev 26 mars 2021  
 
     
 

Varje patient, formulär och siffra räknas!


Prövarmöte 24 mars 2021 

Stort tack till er som deltog i onsdagens prövarmöte. Bildspel från mötet finns på vår hemsida. Det känns otroligt att vi kommit så här långt!

Här kommer lite info och kom-ihåg till slutspurten:

  • När TIMINGs ”Översikt” är tom är ni färdiga med de vanliga formulären. Bra jobbat!
  • För er som inkluderade i december: planera och slutför 90-dagsuppföljning så snart som möjligt. Överväg telefonkontakt och förkortad version av uppföljning, nr 4 i dokument under studien på hemsidan.

  • Förlängt tidsfönster att fylla i Riksstrokes från 2017-18! Till och med dymmelonsdagen (31/3) går det utmärkt att registrera akutskedet för äldre årgångar. (Vi har bristande support den 31/3 så använd gärna början av veckan.)

  • Om inte redan gjort: Mejla en skärmbild av TIMINGs ”Händelse-översikt”. Täck över personuppgifter innan ni skickar! 

 

För första gången: Resultatlista över Slutfört formulär

Vårt mål är att presentera TIMINGs resultat i början av september. Resultaten bygger på de data som vi får från er, i väntan på dessa så kommer här en lista över vilka enheter som slutfört samtliga formulär. Vissa av er tog in patienter i december-20 och har därför inte kunnat genomföra 3 mån uppföljning än. Men var inte ledsna – nästa gång så kommer ert namn med på listan!

Strokeenheter som slutfört samtliga vanliga formulär

1

Alingsås

8

Hässleholm

15

Skövde

2

Danderyd

9

Kalmar

16

Sundsvall

3

Enköping

10

Kiruna

17

Umeå

4

Eskilstuna

11

Motala

18

Uppsala

5

Falun

12

Mölndal

19

Västerås

6

Gävle

13

Nyköping

20

Örebro

7

Helsingborg

14

Sahlgrenska

 

Resultatlista över Händelse-översikt

Extra viktigt i TIMING är att följa händelser efter randomisering. Med händelser avses ny stroke, blödning eller död. För att säkerställa att all data har nått oss (och då Händelseöversikten har visat sig svårt att få tom), ber vi er att skicka en skärmbild över Händelseöversikt (som nås genom att klicka på fliken ”Händelser” i den vanliga översikten).

Strokeenheter som skickat Händelse-översikt

1

Alingsås

9

Hässleholm

17

Solna

2

Danderyd

10

Kalmar

18

S:t Göran

3

Enköping

11

Kiruna

19

Sundsvall

4

Eskilstuna

12

Motala

20

SÖS

5

Falun

13

Mölndal

21

Umeå

6

Gävle

14

Nyköping

22

Uppsala

7

Halmstad

15

Sahlgrenska

23

Varberg

8

Helsingborg

16

Skövde


 

/Signild, Jonas, Ylva, Azar, Ziad, Per och Bo