Möjlighet att slutföra äldre formulär för TIMING 12/3 – 26/3

head newsletter ubb2

 
  Nyhetsbrev 12 mars 2021  
 
     
 

Möjlighet att slutföra äldre formulär för TIMING
12/3 – 26/3

Processen att samla in och städa data fortsätter!

Fr.o.m. IDAG (12/3) går det att registrera data i Riksstrokes äldre formulär. När alla TIMING-frågor (markerade med timglas i pappersformulären) är besvarade bör formulären kunna slutföras för TIMING.

Kom ihåg att TIMING i vissa fall inte accepterar svarsalternativ ”Vet ej” eller ”Okänt=9”. I de fall information inte står att finna i journal, behöver den lokala prövaren i TIMING göra en sannolikhetsbedömning av NIHSS-poäng eller huruvida frågan ska besvaras ”Ja/Nej”. Efter att formuläret slutförts för TIMING, så går det att ändra tillbaka till ursprungligt värde i Riksstroke!

Formulären är upplåsta t.o.m. 26/3.

Hoppas vi ses vid prövarmötet den 24 mars!

   Anmälan till Prövarmöte

/Signild, Jonas, Ylva, Azar, Ziad, Per och Bo