TIMING Anmälan till Prövarmöte

head newsletter ubb2

 
  Nyhetsbrev 5 mars 2021  
 
     
 

Anmälan till Prövarmöte 24 mars

Den 24 mars kl 12-13 är alla TIMING-ister varmt välkomna på ett digitalt lunchmöte. Vi informerar om vad som händer under denna del av studien och presenterar preliminär bakgrundsdata för TIMING-populationen - data som ni har varit med och samlat in!

Anmäl er strokeenhet till Prövarmötet via nedanstående länk

   Anmälan till Prövarmöte

I vanlig ordning beställer ni er egen lunch och fakturerar sedan TIMING. Kontakta projektledare Ylva (ylva.lindman@ucr.uu.se) för detaljer om fakturering.

Vi behöver er data!

Med siktet mot TIMINGDet är av stor vikt att vi får in all studiedata så snart som möjligt. För att data ska nå studiedatabasen krävs att ni slutför alla TIMING-formulär i Riksstroke. Information om hur ni ser vilka formulär som återstår att slutföra har skickats ut av Azar, monitor i studien.

Vänligen svara på de frågor ni får skickade till er och hör av er till Azar (azar.petterson@ucr.uu.se) om ni behöver hjälp!

För att kunna presentera bakgrundsdata vid mötet är vi tacksamma om så många formulär som möjligt är slutförda den 17 mars.

Ni kommer att få möjlighet att slutföra äldre (från 2017-18) formulär fr.o.m. 12 mars.
 

Stort tack för värdefulla insatser!

/Signild, Jonas, Ylva, Azar, Ziad, Per och Bo