TIMING Månadsbrev april 2020

head newsletter ubb2

 
        Månadsbrev April 2020  
 
 

Till alla TIMING-ister

 

April månad

I april månad översteg antal randomiserade patienter i TIMING vida vad vi hade hoppats och trott utifrån pågående pandemi, även om är antalet inkluderade patienter är betydligt lägre än vad vi önskat för att nå 1000 patienter i december 2020. Inte ligger vi i paritet med normala månader men det finns inget normalt i läget just nu. Och just därför är det verkligen glädjande och inspirerande att TIMING prioriteras så pass mycket på Sveriges strokeenheter.

Stort tack till alla som fortfarande arbetar med TIMING, och även ett stort tack till er som behövt prioritera bort arbete med studier för andra mycket viktiga uppdrag!

Då och då kan vi behöva påminna oss om att det kommer en tid efter COVID och då kommer vi fortfarande att vilja ha svar på vetenskapliga frågeställningar, såsom optimal starttid av NOAK efter akut ischemisk stroke.

Minskat antal stroke registreras under pandemin

Den 24 april sände Worlds Stroke Organisation (WSO) ett webbinarium om Stroke och COVID-19 (se länk till inspelning nedan), Bo Norrving var en av presentatörerna och sammanfattar så här:

Det finns flera rapporter om att COVID-19 infektionen på olika sätt kan öka risken för stroke. Men i Riksstroke ses istället färre registrerade stroke senaste tiden: 35 % mindre första kvartalet 2020 jämfört med 2019. Svårigheter att hinna registrera kan påverka siffrorna, men misstanken är att minskningen främst beror på att patienter med lindriga symtom inte vågar eller vill besvära sjukvården i dessa tider. Antalet registrerade TIA har också minskat, med cirka 40 %.

Även i pandemitider gäller grundregeln: misstänkt stroke är ett akut tillstånd som kräver vård på sjukhus.

Hjälp oss att föra detta budskap vidare i de olika sammanhang ni verkar och har kontakter i så att vi gemensamt skapar trygghet för våra patienter.

Statusuppdatering i relation till COVID-19 pandemin

De flesta strokeenheter är, på ett eller annat sätt, påverkade men många fortsätter ändå arbetet med TIMING ungefär som vanligt. Vid enstaka enheter, där personal förflyttats eller påverkan av COVID på verksamhet varit stor, är rekrytering till alla studier, inkl TIMING, stoppad för tillfället. Vid andra enheter utlovas att patienter inkluderas om tillfälle ges, men arbete med TIMING får mindre tid än vanligt. 

Rekryterar

Sjukhus

Som vanligt

Om möjligt

Stoppad

Kiruna

Sundsvall

Umeå

Enköping

Gävle

Uppsala

Nyköping

Danderyd

KS Solna

Alingsås

Helsingborg

Kalmar

Mölndal

Sahlgrenska

Skövde

Varberg

Motala

Oskarshamn

Ryhov

Halmstad

Hässleholm

Malmö

Stort tack att ni uppdaterar oss på hur det ser ut hos just er! Det är viktig information för oss, inte bara för att veta hur TIMING går utan också för att veta om vi kan kontakta er eller om vi ska avvakta.

Vi vet att förändringar sker snabbt, mejla gärna om ni har ny information om läget hos er: timingstudien@ucr.uu.se

 

Mer om stroke och COVID finns här:

 

Delegeringslistan

Och så lite mer vanlig studieinformation: Sedan TIMING startade har personalstyrkan ändrats på flera sjukhus; några har slutat och några har tillkommit. Det är angeläget att ni uppdaterar er delegeringslista med nya medarbetares namn och uppgifter i TIMING. Vi tar tacksamt emot en kopia av den uppdaterade och signerade delegeringslistan samt mejladresser till nya TIMING-ister via mejl.

Namn på nya läkare läggs sedan till i rullistan (över valbara läkare med ansvar för randomisering) i TIMING/Riksstroke. Huruvida medarbetare ska ha läs- och/eller skrivrättigheter i Riksstroke bestämmer ni själva. Rättigheterna ges av er egen Riksstroke-administratör. Fördel med skrivrättighet för läkare är denne själv kan registrera i Riksstroke och då utföra randomisering på egen hand. Fördel med läsbehörighet är tillgång till er egen TIMING-data, tex översikten i TIMING. 

 

Håll koll via TIMING Översikt

För att se hur du ligger till med registrering av TIMING patienter används med fördel TIMINGs översikt. Den hittar du via Riksstroke’s startfönster: klicka på TIMING

oversikt1


Här ser du alla pågående TIMING patienter. Grönt siffror=Färdiga formulär; Röda siffror=Data saknas. När alla formulär är ifyllda försvinner patienten från listan men kan fås fram om du klickar i ”Visa slutförda”. I kolumnen ”Status” ser du om det brådskar att fylla i formuläret.

oversikt2

 

Rekryteringslistan

Under april randomiserades 18 patienter och vi har därmed nått 746 patienter i Timing.

 

Sjukhus

Antal pat.

 

Sjukhus

Antal pat.

Varberg

75

 

Uppsala

72

 

Falun

19

Danderyd

56

 

Motala

18

Sahlgrenska

54

 

Helsingborg, Huddinge

16

SÖS

50

 

Nyköping, Mölndal

15

Alingsås, Malmö, Sundsvall

31

 

Gävle

11

Eskilstuna

29

 

Oskarshamn, Västerås

10

KS Solna

28

 

Ryhov

9

Halmstad

25

 

Umeå

7

Skövde

24

 

Hässleholm, Örebro

6

Kungälv

22

 

Hudiksvall

3

Östra

21

 

Enköping, Kalmar, Lindesberg

4

S:t Göran

20

 

Köping, Kiruna

2

Antal sjukhus: 34

 

Totalt antal patienter : 746

 


Hälsningar från

Signild, Jonas, Terese, Azar, Per och Bo

Ps: missa inte ESOCs premiärsändning av resultat från bl a EFFECTS den 13 maj!  Kan också ses i efterhand, läs mer här