TIMING Månadsbrev mars 2020

head newsletter ubb2

 
        Månadsbrev Mars 2020  
 
 

 

Till alla TIMING-ister

 

Mars månad

 Det är nästan svårt att förstå när man tittar tillbaka bara en månad vad mycket som har förändrats i vårt samhälle, och framförallt inom vården. COVID-19 har verkligen skakat om hela världen i sina grundvalar. Men även om situationen är oroande och ansträngd så måste vi se framåt. I TIMING har vi sagt att så länge Riksstroke är igång är också TIMING igång. För att minska risk för smittspridning och belastning på vården med bibehållen säkerhet i studien så rekommenderar vi att ev. återbesök i TIMING görs via telefon och att anhörigs intygande om deltagande skickas elektroniskt. I slutet av det här brevet finns en sammanställning över hur TIMING-läget är just nu.

 

Elektroniskt skriftligt samtycke via anhörig

 I de fall patienten kan ge ett muntligt samtycke men inte kan ge sitt skriftliga samtycke, finns det möjlighet för en anhörig att signera samtycket. Det gäller bara under förutsättning att patienten är beslutskapabel, informerad och har gett sitt muntliga samtycke.

På grund av pågående Covid-19-utbrott tillåts inte anhöriga att besöka sjukhus. För att kunna fortsätta inkludera patienter i TIMING rekommenderar vi därför att skriftligt samtycke via anhörig lämnas elektroniskt fram tills dess möjlighet finns att inhämta underskrift i formuläret. Utskrift av det elektroniska samtycket (t.ex mejl, fax, skärmdump av sms) sätts tillsammans med det av läkaren underskrivna samtyckesformuläret i prövarpärmen. Innehållet beskrivs av läkaren i journaltext. Förslag på text att mejla till anhöriga finns på vår hemsida, https://www.ucr.uu.se/timing/foer-deltagande-sjukhus/dokument/vid-inkludering.

 

Distansmonitorering och fokus på stängning

Eftersom många monitoreringsbesök just nu ställs in så koncentrerar sig Azar på uppgifter som behöver göras inför stängning av studien. Ni kan komma att få mejl med frågor som vi, för eller senare, behöver besvarade. Meddela Azar om ni inte möjlighet att svara just nu.

 

Rekryteringslistan & Månadens enhet

Under mars månad randomiserades 22 patienter. Och nu har vi 729 patienter i Timing-studien. Månadens enhet pausar vi för tillfället. Nog behövs det uppmuntran i dessa utmanande dagar, men vissa avdelningar prövas hårt och vi vill inte bidra till ytterligare press.

 

Sjukhus

Antal pat.

Varberg

75

Uppsala

69

Danderyd

55

Sahlgrenska

52

SÖS

49

Alingsås, Malmö

31

Sundsvall

30

Eskilstuna

29

KS Solna

27

Skövde, Halmstad

24

Östra

21

Kungälv

20

Falun,  St Göran

19

Motala

18

Huddinge

16

Nyköping, Mölndal

15

Helsingborg

14

Gävle

11

Oskarshamn

10

Västerås, Ryhov

9

Umeå

7

Örebro, Hässleholm

6

Hudiksvall

3

Lindesberg, Enköping

4

Kalmar

3

Köping, Kiruna

2

Antal sjukhus: 34

729

 

  

Statusuppdatering i relation till COVID-19 pandemin

Nedan finns en sammanställning från de strokeenheter som har besvarat Azars frågor om hur man arbetar med TIMING under pandemin. Vi är tacksamma om ni fortsätter att skicka era svar, och vid behov uppdaterar era svar, om hur situationen ser ut hos er. Förutom att det ger oss alla en överblick, så får Azar information om vilka enheter hon inte kan kontakta i nuläget. Om det finns någon risk att patienter inte blir uppföljda enligt protokoll så vill vi också veta det så snart som möjligt.

Än så länge är läget relativt opåverkad på våra strokeenheter och de flesta rekryterar som vanligt. Några har restriktioner eller personalförändringar men fortsätter att rekrytera i den mån det är möjligt medan vissa har stoppat rekrytering helt.

 

Klinik Rekryterar som vanligt Rekryterar om möjligt Stoppat rekrytering
Umeå      
Hässleholm      
KS Solna      
Skövde      
Kalmar      
Uppsala      
Sahlgrenska      
Varberg      
Halmstad      
Helsingborg      
Gävle      
Enköping      
Malmö      
Kiruna      
Oskarshamn      
Mölndal      
Ryhov      
Nyköping      

 

 

Hälsningar från

 

Signild, Jonas, Terese, Azar, Per och Bo