TIMING - Nyhetsbrev med anledning av COVID-19

head newsletter ubb2

 
        Nyhetsbrev med anledning av COVID-19 30/3 2020  
 
 

Till alla TIMING-ister

TIMING i ljuset av Corona

Hela samhället och framför allt sjukvården berörs just nu av Covid-19, och många av oss brottas med de omställningar vi behöver eller kommer att behöva göra.

Det viktigaste för TIMING-studien är självklart patienter och sjukvårdspersonalens hälsa. Men så länge det går, håll fast vid tanken på nyttan även för framtida patienter: just nu är fortfarande den tid då vi kan ta reda på bästa tidpunkt att starta NOAK efter en ischemisk stroke! TIMING-studien är designad för att ha så liten påverkan som möjligt på flödet i rutinsjukvård. Det krävs inte heller några fysiska återbesök som skulle kunna utsätta patienterna för smittorisk.

Vi vet och respekterar att sjukvårdens huvudmän just nu rekommenderar fokus på vård och återhållsamhet med kliniska studier och kvalitetsuppföljning. TIMING-studien använder sig av kvalitetsregistret för strokevård, och att mäta kvalitet är kanske ännu mer viktigt då hela sjukvården pressas av en pandemi som kan drabba strokepatienter hårt. Så länge Riksstroke är igång är TIMING igång.

TIMINGs inklusions- och exklusionskriterier har inte ändrats. En förenklad tumregel:
Om patient med akut ischemisk stroke är lämplig för NOAK: screena och randomisera.
Om patienten har kontraindikationer till NOAK: screena men randomisera inte
.

I mars har vi hitintills (29/3) randomiserat 20 patienter.

Tvätta händerna och, för framtida patienter, fortsatt inkludera i TIMING!

Ps. nedan följer några förtydliganden till följd av Coronaviruset och rådande pandemi.

Vem/vilka kan registrera i Riksstroke?

Om den som normalt registrerar i Riksstroke inte är på plats så finns risk att data från 14-dagars och 3-månaders uppföljningen matas in för sent, även om det utförs i rätt tidsfönster. Se gärna över vilka som har skrivbehörighet i Riksstroke och bestäm hur ni hanterar inmatning/registrering. Kan någon annan än normalt registrera? Kan registrering ske hemifrån?
Tänk på att spara ifyllda pappersformulär inför ev. efterregistrering.

Mer distansmonitorering

Just nu har många sjukhus besöksförbud. Vår monitor Azar kan därför inte komma på planerade besök. Vi jobbar på att förstärka den centrala monitoreringen, dvs. Azar kommer att fortsätta kontakta er med frågor över telefon, mejl eller videomöten.

ESOs enkät om Stroke-behandling under COVID-19 Pandemin

European Stroke Organisation ber alla att fylla i deras enkät om hur COVID-19 pandemin påverkar stroke-vården i Europa. Gå in på https://lamapoll.de/ESO_STROKE_COVID19 senast 1 april för att hjälpa till att skapa en uppfattning om läget.

 

Vi hoppas att ni alla tar hand om er!

 

Varma hälsningar från

Signild, Jonas, Per, Bo, Azar och Terese