Med förhoppning om fysiskt möte anordnas ESOC i Helsingfors, läs mer här.