Bakgrund och syfte
ThoR - Thoraxregistret– är ett kvalitetsregister för den svenska sjukvården som omfattar kirurgiska ingrepp i bröstkorgens organ, med undantag för hjärta och de stora kärlen (som omfattas av andra register). Registret innefattar således kirurgiska ingrepp på lungor, luftstrupe, matstrupe, lungsäck, hjärtsäck, bräss, mellangärdesmuskel samt själva bröstkorgen med ben och muskulatur mm. Till stor del rör sig detta om cancer-kirurgi (ffa lungcancer), men även andra mer godartade diagnoser omfattas.

Initiativet till registret togs av två thoraxkirurger från Linköping, Ingmar Vanhanen och Ulf Hermansson. Efter långt mödosamt arbete - och efter ett gemensamt beslut av Sveriges samtliga thoraxkirurgiska kliniker – kunde registret sedermera sjösättas successivt under 2008 och det är i full drift sedan 1 januari 2009. Inrapportering från respektive klinik sker fortlöpande under året via en särskild inloggning på denna hemsida.

Syftet med insamling av uppgifter i ett register som detta är i första hand mätning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs på landets thoraxkirurgiska kliniker med syfte att förbättra den vård som ges. Registret skall även kunna ligga till grund för forskning.

Deltagande kliniker och täckningsgrad
Samtliga landets 8 thoraxkirurgiska kliniker har beslutat att delta i registret, vilket torde betyda en näst intill total täckning avseende de allmänt thoraxkirurgiska ingrepp som görs i landet, med undantag för matsrupskirurgin-kirurgin, som numera till stor del görs på allmänkirurgiska kliniker.

Deltagande kliniker är:

Thorax-/Kärlkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Thoraxkliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus
Thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Thoraxkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Thoraxkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund
Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
Thoraxkirurgiska enheten, Norrlands Universitetssjukhus
Thoraxkliniken, Blekingesjukhuset Karlskrona
 

Finansiering
Registret och hemsidan finansieras gemensamt via avgifter från landets 8 thoraxkirurgiska kliniker och utan stöd från kommersiella eller andra utomstående intressen.

 

Patientinformation
ThoR är ett nationellt kvalitetsregister för allmän thoraxkirurgi. Registret omfattar kirurgiska ingrepp i bröstkorgens organ med undantag för hjärta och de stora kärlen. Registret omfattar således kirurgi på bla lungor, luftstrupe, matstrupe, lungsäck, hjärtsäck, bräss, mellangärdesmuskel samt själva bröstkorgen med ben och muskulatur mm. Till stor del rör sig detta om cancer-kirurgi (ffa lungcancer), men även andra mer godartade diagnoser omfattas. Ett gemensamt register för hela landet bidrar till att utveckla vården så att behandlingsmetoderna förbättras och blir så säkra som möjligt på alla sjukhus. För dig som patient innebär kvalitetsarbetet att vissa uppgifter som rör din sjukdom, undersökningsresultat, operation och eventuella komplikationer registreras i en databas. Uppgifterna i registret är att jämställa med journaluppgifter och behandlas med samma sekretess och säkerhet som din journal på sjukhuset. Uppgifterna kan komma att samköras med socialstyrelsens vårdregister, men då är dina uppgifter anonyma. Du rätt att själv ta del av de uppgifter som finns om dig i registret. Du har också rätt att avstå från att delta i kvalitetsregistret utan att det påverkar din vård och behandling.

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK