Swedvasc går nu över till SITHS-kortinloggning. Från och med 1 mars 2016 skall all inloggning ske på detta sätt. Möjligheten att logga in med användarnamn och lösenord stängs då ned. Använd länken "KORTINLOGGNING" överst till vänster på hemsidan för att logga in med SITHS-kort. Första gången man gör detta behöver användarnamn och lösenord anges, så att kopplingen kan göras mellan användarens Swedvascidentitet och SITHS-kortet.

TILL REGISTRET