Invassiv behandling av claudiocatio intermittens I Sverige, uppföljning av data från svenska kärlregistret, Swedvasc. Hans Lindgren, Helsingborg 2018/Aug

Samband mellan radioterapi och arteriell sjukdom.Jonas Malmstedt, Åsa Hallqvist Everhov,Peter Gillgren 2018-01-22.

 Kan resultaten från Improve-studien tillämpas på svenska förhållanden? Fredrik Lundgren 2018-04-06

Undersökning av lipoprotein (a) nivåer och samband med hjärt-och kärlsjukdom I en svensk population- en registerbaserad retrospektiv observationell cohortstudie. Karin Littman, Jonas Brink, Paolo Panini, Mats Eriksson 2017-12-01

Uppföljning av karotisstenos – Långtidsuppföljning av asymptomatiska stenoser, kirurgiskt behandlade stenoser samt betydelsen av sjukhusets operationsvolym för perioperativa resultat.  Magnus Jonsson Södersjukhuset, Stockholm (2017-10-18)

Prevalensen av förmaksflimmer och förmaksfladder samt risken för central respektive perifer embolisering Professor Sölve Elmståhl, avd för geriatrik, Lunds universitet samt läkare Moncef Zarrouk, Kärlcentrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö (2017-08-14)

Ömsesidigt riskmodifierande effekter av invasiv behandling för hjärtsjukdom och perifer kärlsjukdom. En samkörning av två nationella kvalitetsregister; Swedeheart och Swedvasc 

 Mårten Falkenberg, Kärlkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset   Karin Ludwigs, Kärlkirurg, doktorand, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås   Joakim Nordanstig, Kärlkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset   Stefan James, Kardiolog, Uppsala Clinical Research Center   Bo Lagerqvist, Kardiolog, Uppsala Clinical Research Center   Giovanna Sarno, Kardiolog, Uppsala Clinical Research Center (170619)

 

Preoperativ MR-angiografi och dess värde för att bedöma perifer kärlsjukdom och prediktera amputation postoperativt    Erik Baubeta Fridh, Manne Andersson, Joakim Nordanstig, Åse Johnsson och Mårten Falkenberg, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Linköpings universitet. (170508)

 Internationella analyser av aortaingrepp - Vascunet Kevin Mani för Vascunet (170117)

Survival of the Oldest– The survival of octogenarians treated with caroidendarterectomy in Sweden 1994-2015 Karl Bohlin, Sofia Strömberg, Joakim Nordanstig, Göran Bergström och Klas Österberg (161204)

Abdominal compartment syndrome after surgery for abdominal aortic aneurysm. Samuel Ersryd, Khatereh Djavani-Gidlund, Anders Wanhainen, Martin Björck. Akademiska Sjukhuset/Uppsala Universitet, Uppsala, Kirurgkliniken Gävle sjukhus (2016)

Ruptured abdominal aortic aneurysm in Sweden during 20 years (1994-2013). Kim Gunnarsson, Khatereh Djavani-Gidlund, Anders Wanhainen, Kevin Mani Akademiska Sjukhuset/Uppsala Universitet, Uppsala, Kirurgkliniken Gävle sjukhus (2016)

Hälsoekonomisk analys av screening hos syskon till patienter med bukaortaaneurysm     Anneli Linné, Sverker Svensjö, Rebecka Hultgren  (161111)

Amputation efter perifer kärlsjukdom. Riskfaktorer samt påverkan på patientens livskvalitet. Carin Ottosson, Jonas Malmstedt, Eva Torbjörnsson, Lennart Boström och Ann-Mari Fagerdahl, Södersjukhuset      Lena Blomgren, Karolinska universitetssjukhuset (161125)

Aortic graft and stent graft infections – a nationwide study. Anders Wanhainen, Kevin Mani,  Hamid Gavali, samtliga kärlkirurgiska sektionen, Mia Furebring, infektionskliniken, samtliga Akademiska Sjukhuset/Uppsala Universitet, Uppsala (160923)

Akut ischemi pga popliteaaneurysm i Sverige 1994-2016. Anne Cervin, Olivia Grip, Martin Björck, Anders Wanhainen, Hans Ravn och Mårten Falkenberg

Treatment of popliteal artery aneurysm in the endovascular era. Nationell studie om behandling popliteaaneurysm i Sverige 2008-2017.  Anne Cervin, Göteborg, Martin Björck, Uppsala, Hans Ravn, Kolding, Danmark, Mårten Falkenberg, Göteborg

 

Extrakraniella a. carotisaneurysm: studier avepidemiologi, behandlingsmetoder och resultat i en internationell kontext via deltagande i det internationella carotisaneurysmregistret. Joakim Nordanstig Kärlkirurgi SU/S Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Martin Björck, Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala Universitet; Uppsala (160919)

 

Associationen mellan socioekonomisk situation, förekomst och utfall av abdominellt aortaaneurysm i Sverige. Rebecka Hultgren, docent, Stockholm Aneurysm Research Group, (STAR), MMK, Karolinska institutet Doktorand: Sayid Zommorodi, ST-läkare, STAR, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska institutet Karin Leander, Institutionen för miljömedicin, IMM, Karolinska institutet (160910)

 

Screening för bukaortaaneurysm - graden av överbehandling i det svenska screeningprogrammet. Minna Johansson, Doktorand, Sahlgrenska Akademin.John Brodersen, Professor, Köpenhamns Universitet.Karsten Juhl Jørgensen, DrMedSci, Nordic Cochrane Centre.Volkert Siersma, PhD, Statistiker, Köpenhamns Universitet. (160701)

 

 Diabetes mellitus as a risk factor in Swedish patients undergoing invasive vascular interventions for carotid artery stenosis, peripheral arterial disease (PAD), or abdominal aortic aneurysm (AAA). A nationwide population-based study.  Stefan Acosta, Anders Gottsäter, Soumia Taimour, Moncef Zarrouk. Peter M Nilsson. Björn Eliasson, Stefan Franzén, Emelie Larsson, Araz Rawshani, Ann-Marie Svensson (160609)

 

Utvärdering av rekonstruktion av bukaorta med djup vengraft i samband med aortagrafts- och aortastentgraftinfektion samt vid primära infektioner i bukaorta. Marcus Langenskiöld, Joakim Nordanstig (160223)

 

Lifestyle and risk of abdominal aortic aneurysm,Otto Stackelberg Enheten för Nutritionsepidemiologi, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet,, Martin Björck, Susanna Larsson, Alicja Wolk (160219)

 

 Resultaten av karotiskirurgi efter kateterburen intra-arteriell mekanisk trombektomi för akut slaganfall.En Skandinavisk Studie.

Martin Björck,  Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, UppsalaThomas Troëng,  Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona, Carl Magnus Wahlgren, Karolinska Universitetssjukhuset, Magnus Jonsson, Södersjukhuset (160405)

 

Peripheral Arterial Disease – association with Tooth Loss in elderly men; The MrOS, Sweden Study  Klas
Österberg Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, VO Hybrid Intervention Dan Mellström, Centerfor Bone and Arthritis Research (CBAR), Department of Internal Medicine,
Sahlgrenska Academy, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset (160219)

 

Akut tarmischemi orsakat av ocklusion av Vena eller Arteria Mesenterica Superior   

Fjalar Elvarsson,  Anders Hellberg, Anders Wanhainen, Martin Björck, Kärlkirurgiska kliniken, Västmanlands sjukhus VästeråsInstitutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala Universitet 

 

Behandling av thorakal aortasjukdom i Sverige               

Tina Hellgren, Jacob Eriksson, Felix Schagatay, Anders Wanhainen, Kevin Mani     Sektionen för kärlkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet

 

The epidemiology of popliteal artery aneurysm

Hans Ravn, Inst.f kir vetenskaper, Uppsala Universitet. Karin Pansell, Kirurgkliniken Höglandssjukhuset, Eksjö. Martin Björck Inst.f kir vetenskaper, Uppsala Universitet.

 

 Amputationsrisk och dödlighet hos patienter som opererats för arteriell insufficiens i nedre extremiteten. Betydelsen av vilovärk, distala sår och behandlat kärlsegment.

Erik Baubeta Fridh, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Mårten Falkenberg, docent, Sahlgrenska sjukhuset, Joakim Nordanstig, med dr, Sahlgrenska sjukhuset, Manne Andersson, med dr, Länssjukhuset Ryhov

 

Procedural risk in acute carotid endartectomy              

Sofia Strömberg, Klas Österberg, VO Kärl-thorax, Kärlkirurgi SU/S, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Aortaruptur i Västra Götaland, aspekter på fördröjd diagnos som prognostisk faktor, samt resultat efter aortarupturkirurgi med öppen eller endovaskulär kirurgi i kombination med öppen buk behandling (VAC) vid ett tertiärt center.

Marcus Langenskiöld, Kristian Smidfelt, Urban Wingren,  Kärlkirurgiska Kliniken VO Kärl-Thorax, Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, Göteborg

 

Behandling av akut exremitetsischemi i Sverige
under en 20-års period

Martin Björck, Professor, Olivia Grip, Doktorand, Anders Wanhainen, Professor, bihandledare, alla Institutionen
för Kirurgisk Vetenskap, Uppsala Universitet (160101)

   

Amputation efter perifer kärlkirurgi.
Riskfaktorer samt påverkan på patientens livskvalitet.

Eva Torbjörnsson, Utvecklingssjuksköterska, Carin Ottosson, överläkare, Södersjukhuset. Lena Blomgren, Överläkare, Karolinska Univeristets sjukhuset. 

 

SWEdish Drug-Elution trial in Peripheral Arterial Disease (SWEDEPAD trial) A multicenter, prospective randomized controlled clinical trial based on the Swedish Vascular Registry (SWEDVASC) platform

Mårten Falkenberg (Principal Investigator), Department of Radiology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden  Joakim Nordanstig (Chairman Steering committee), Department of Vascular Surgery, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden,   Martin Delle, Department of Radiology, Södersjukhuset, Stockholm, Sweden,  Jan Engström, Department of Radiology, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden   Jan Holst, Vascular Center, Skåne University Hospital, Malmö, Sweden,  Björn Kragsterman, Department of Vascular Surgery, University Hospital Uppsala, Uppsala,   Hans Lindgren, Department of Radiology, Helsingborg Hospital, Helsingborg, Sweden,   Per Skoog, Department of Vascular Surgery, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden,  Carl-Magnus Wahlgren, Department of Vascular Surgery, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden,  Maria Truedson, Department of Radiology, Norrlands University Hospital, Umeå, Sweden,  Birgitta Sigvant, Department of Surgery, Vascular Surgery Dept Central Hospital in Karlstad, Sweden

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24189193

 

Utvärdering av tidstrender, behandlingsresultat och komplikationer i samband med kärlkirurgiska behandlingsåtgärder för symptomgivande halspulsåderförträngning, screeningupptäckta kroppspulsåderbråck och förträngningar av benartärer- analys av Swedvasc 2.0.   

Björn Kragsterman, Överläkare, Med Dr, Kärlkirurgiska kliniken, Akademiska Sjukhuset,  Ulf Hedin, Professor, Överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,  Rebecka Hultgren, Docent, Överläkare, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset  Joakim Nordanstig, Specialistläkare, doktorand, Kärlkirurgi SU/S Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg.  David Lindström, Överläkare, Med Dr, Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset  Marcus Langenskiöld, Överläkare, Med Dr, Kärlkirurgi SU/S Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg  Kristian Smidfelt, Specialistläkare, doktorand, kärlkirurgi SU/S Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg  Anneli Linné, specialistläkare, doktorand kärlkirurgiska sektionen, Södersjukhuset, Stockholm

 

Analys av trender och resultat vid fenestrerad och grenad endovaskulär aortakirurgi i Sverige 2008-2015             Kevin Mani, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet Anders Wanhainen, Uppsala, Katarina Björses och Nuno Dias, Malmö, samt Marek Kuzniar, Eskilstuna (160919)

 

Påverkas patientens väg till sjukhusvård, ledtider, behandling och utfall efter stroke av den nationella strokeinformationskampanjen 2011-2013?                       Annika Nordanstig, neurolog på Sahlgrenska sjukhuset

 

Neurologiska komplikationer efter TEVAR för aneurysm, Swedvascdata avseende postopertaiva komplikationer kommer att användas för underlag till powerberäkning till studien. Martin Björck, Uppsala, Thomas Troeng, Janet Powell   

 

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK