FRÅGA:

Registrerade idag en pat op akut för rupturerat bukaortaaneurysm. Pat dog senare samma dygn. Noterade att vare sig på 30 dagar eller 1 årskontrollen finns variabeln om pat lever eller inte med. Hur är det tänkt där? Jag kryssade i att vare sig 30 dagars eller 1 års uppföljning skulle göras. Synpunkt?

SVAR:

Eftersom dödsdatum läggs på automatiskt från befolkningsregistret så har vi utelämnat den variabeln. Man fyller i en 30d kontroll med det som inträffat fram till dödsdatum (kompliktioner, reoperationer eller amputationer) och anger dödsdatum som datum för 30d-kontroll.

"30-dagars uppföljning skall ej göras" är avsedd för pat där man inte har någon som helst information om vad som hänt, t ex en pat som skrivs ut efter 5 dagar och där man inte har möjlighet till fortsatt kontakt med patienten.

För patienter som avlider på sjukhus inom 30 dagar har vi all information om ingående variabler i 30-d kontrollen - d v s vi vi har kunskap om allt som inträffat fram till kontrolldatum (dödsdatum) och då kan vi fylla i en 30d-kontroll.

I dessa fall där pat avlidit inom 30 dagar skall man även gå in på 1-årskontrollen och välja att "1-dagars uppföljning skall ej göras" och sedan klarmarkera och spara. Det kommer då vosas ett grönt "OK" och ett blått "A" i 1-årsrutan vilket anger att man avslutat innan 1-årskontrollen.