FRÅGA:
Jag opererade HÖ carotis på en patient idag med ockl VÄ carotis där pat har en kvarstående HÖ-sid svaghet + dysfasi efter denna ockl för 10 år sen. Hans HÖ carotisstenos har gett en TIA med total restitution av symtom från VÄ sida.

Frågan om Rankinscore har jag tolkat som att det gäller hela patienten, dvs nedsatt funktion trots att det inte är aktuell lesion som orsakat funktionsneds, är det korrekt?

Under rubriken riskfaktorer finns frågor om unilateral motorisk svaghet, talpåverkan och symtomduration, det har jag tolkat som att det gäller enbart pats aktuella lesion dvs övergående, korrekt uppfattat?

SVAR:
Allt är korrekt uppfattat. Rankin anger pats globala funktion oavsett sida. Riskfaktorer med unilateral svaghet och dysfasi etc gäller aktuell sida.