Vägledning angående coronavirus (COVID-19) och obstruktiv sömnapné (OSA)

Vägledning angående coronavirus (COVID-19) och obstruktiv sömnapné (OSA)

Vägledning för personer som rutinmässigt använder kontinuerligt positivt luftvägstryck (CPAP) vid sömnapné, deras familjer och för vårdpersonal.

Filnamn: Vägledning OSA utredning och behandling vid COVID-19 version 30 mars 2020.pdf
Filstorlek: 140.93 KB
Träffar: 1364 Träffar