Epworth Sleepiness Scale "nya"

Epworth Sleepiness Scale

Denna version av ESS (Epworth Sleepiness Scale) ersätter den tidigare från Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin. Formuläret får laddas ned och användas för patienter gällande sjukvård och Swedevox-registret men det får inte spridas därutöver.

Filnamn: ESS_AU1 0_swe-SE.pdf
Filstorlek: 146.67 KB
Träffar: 1883 Träffar