Riktlinjer CPAP vid sömnapné 2017

Senaste versionen av Swedevox riktlinjer för CPAP vid behandling av sömnapné hos vuxna. Någon ny version kommer inte att ges ut av Swedevox eftersom SESAR och Swedevox under 2019 kommer med ett gemensamt dokument generellt om behandling av sömnapné, inte bara CPAP.

Filnamn: CPAP riktlinjer 2017 final.pdf
Filstorlek: 833.35 KB
Träffar: 2543 Träffar
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.