Andningssviktregistret Swedevox är ett nationellt kvalitetsregister för behandling med oxygen (syrgas), respirator eller CPAP i hemmet. 

Årsrapporter och övrig dokumentation kan hämtas i menyraden upptill. Klicka på Publika rapporter för att hämta aktuella data för oxygen, respirator och CPAP för olika kliniker och landsting. 

På grund av ny dataskyddslagstiftning är det krav på att patienten får muntlig, men även kort skriftlig, information innan registrering. Under fliken Patientinformation ovan finns både kortfattad och komplett skriftlig information.

 

Dekorativ bild på akleja