Fråga:

Jag har en patient som har ett reservnummer istället för ett personnummer. Registret vill inte ta emot min registrering.

 

Svar:

Vi har fullt medvetet gjort det så att man bara kan lägga in patienter med fullständiga personnummer. Det är ett sätt att säkerställa datakvaliteten. Det betyder att patienter med reservnummer inte kan föras in i registret. Det rör sig om mycket få patienter, och därmed påverkas inte kvaliteten på registerdata.