Fråga:

 

Hur registrerar man dem som har syrgas vid träning, och efter en tid övergår till kontinuerlig syrgasbehandling istället – går man då tillbaks och låser upp registreringssidan och ändrar i denna (då försvinner väl tiden med träning???) eller gör man avslut på behandlingen och lägger upp en ny behandlingsomgång?
 
 
Svar:
 
Avsluta den första behandlingen och lägg upp en ny behandlingsomgång med terapeutisk oxygen istället, det blir den mest rättvisande registreringen.