Fråga:

 

En patient där vi försökt starta CPAP avslutar försöket redan efter några dagar eller veckor. Skall den patienten registreras?

 

Svar:

 

Ja, enligt principen "intention to treat" gör Du startformuläret färdigt på den patienten, men sedan kan Du omedelbart skapa ett avslutsformulär som Du också fyller i.