Fråga:

 

Finns det någon anledning att ta blodgaser på morgonen, när patienten nyss vaknat men ännu inte stigit upp, för att få en bild av hur PCO2 legat under natten?

 

Svar:

 

Detta är besvärligt både för patient och för avdelningspersonal och tillför medicinskt ingen ny information. PCO2 är ganska vakenhetsberoende och kan ändra sig snabbt, i synnerhet om man kommer med en spruta. Det finns mycket svagt vetenskapligt stöd för att ta morgonblodgaser.