Fråga:

Jag tycker det skulle vara praktiskt att kunna få fram namn och telefonnummer eller mail-adresser till sköterskor och läkare som rapporterar till registret. Kan ni införa den möjligheten?

 

Svar:

Tekniskt är det möjligt, men vi vill inte riskera att komma i konflikt med personuppgiftslagen (PUL).