Fråga: Om patienten sätts in på syrgasbehandling i hemmet vid ett stabilt skede och patienten har ett normalt pCO2 på luft, behöver man då ta en ABG för mätning av det flöde som man fått dessa 92–96 % på? Kan det gå med Sentecmätning? En ABG på med syrgas på efter 1 månad? 
 
Svar: Om PaCO2 är normalt och patienten är stabilt är det osannolikt med kliniskt betydelsefull ökning i PaCO2 vid insatt och titrerad syrgasbehandling. Bästa handläggning som rekommenderas är dock att titrera syrgas till målområdet för patienten, optimalt 92-96%, och så kontrollera arteriell blodgas för att se att PaCO2 är acceptabelt på behandlingen.