Fråga: Jag såg nu att målsaturation vid insättning av LTOT är minst 8 kPA och nu 92–96 %. Det är ju lite bredare spann än man tidigare rekommenderat. Var väl 92–94 % förrut? Hur ska man tänka här? Är målet 96 % om pCO2:n tillåter det?
 
Svar: Vi har breddat målsaturationen under syrgasbehandling i de senaste behandlingsriktlinjerna för att underlätta kliniskt. Detta är målområdet som man siktar på ifall det går (kliniskt stabil, acceptabelt PaCO2 på behandlingen).