Fråga: Hur ska man tänka då man ska prova ut en portabel syrgaskoncentrator då den ska ha den vid aktivitet? Patienten ska ju gå  i 8 minuter men hur gör man exakt och finns det en målsaturation?

Svar: Oxygenflödet vid fysisk aktivitet skall provas ut på alla patienter med mobil oxygenutrustning för att minimera ansträngningsutlöst hypoxemi och för att optimera dygnsbehandlingstiden. Lämpligen titreras oxygenflödet ut under att patienten går i sin vanliga hastighet - för att efterlikna vanlig promenad hemma så mkt som möjligt. Värderingen bör göras med den utrustning som patienten sedan ska ha, eftersom dosen varierar betydligt mellan olika utrustningar.