Fråga: Många patienter tror att de ska dö om de inte har syrgasen på 24/dygn men så skriver läkaren ut den 15 timmar/dygn och uppger att de kan åka in till sjukhuset för uppföljning utan att ha syrgas? Hur är det med detta. När är det farligt att vara utan syrgas i några timmar? När är det livshotande?

Svar: Man vet från tidigare studier att syrgasbehandling 15 timmar eller mer per dygn förbättrar överlevnaden. Man vet dock inte om 24 timmar är bättre än 15 timmar per dygn. Detta undersöks nu i REDOX-studien som slumpar ordinationen av syrgas till antingen 24 eller 15 timmar per dygn. Sedan specifikt gällande frågan så beror det på hur svår syrebrist patienten har och hur stabil hen är (hjärtsjukdom etc). En patient med svår syrebrist - ex. fibrospatient med 6 l/min som dimper kraftigt i syresättning utan behandlingen så bör patienten ha kontinuerlig behandling äv under transport för att undvika försämring.  Flertalet patienter har dock mer måttlig syrebrist (sjunker kring 85% utan O2 och mår relativt väl, tar av och på sig grimman ibland etc) - och de patienterna kan enligt vår kliniska erfarenhet åka hem/till sjukhus utan O2 och vara utan behandling studer på dagen. Detta är ett läkarbeslut. Vi rekommenderar dock alltid nattlig behandling eftersom andningen blir sämre på natten när man ligger och sover.