Fråga:
Respiratorpatienter där det aldrig tagits artärgas på luftandning eller spontanandning (värden med syrgas eller i respirator ska ju ej registreras om jag fattat det rätt), finns det något värde i att kommentera det på något sätt?

Svar:
Nej, det är överambitiöst, vi gör ändå ingen statistisk bearbetning av sådana kommentarer. Man får väl anta att anmälaren haft goda skäl att avstå från att kontrollera blodgaserna