Under sommaren finns begränsad tillgång till support av er ordinarie monitor. Maila i 1:a hand, då flertalet av oss jobbar parallellt inom vården under sommaren. Kontaktuppgifter finns här.

Monitorerna har semester:

Monica Olsson v. 27-30

Ewa Mattson v.30-33

Yvonne Pantzar v.28-31

Lars Dahlbom v.26-29

Marie Johansson v.29-33