Klicka på denna länk för att spela upp inspelningen från årsmötet.