Releasen 2013-06-10 innehöll bl a Nya indikationer i SCAAR, hänvisning till FASS betr mediciner på vårdsidorna och länkar till dataimport i HKir för att titta på historiska data.

Angio/PCI

Indikationslistan har förändrats med bl a tillägg för indikationerna NSTEMI samt hjärtstopp med STEMI resp utan STEMI.

RIKS-HIA

För de flesta medicinerna på samtliga RIKS-HIA sidor ges nu en hänvisning i hjälptexten till fass.se för att hitta en komplett lista på aktuella mediciner inom läkemedelsgruppen.

Hjärtkirurgi

Länkar för dataimport finns nu att ladda ner för att titta på historiska data.

Percutana klaffar

2 nya klaffar (Portico och Engager) finns nu i vallistan för klafftyp.

DETO₂X-AMI studien

Deltagande patienter går nu att urskilja i "att göra listan".