Taste studien är igång!

Nu har den första patienten randomiserats i TASTE studien som inkluderar patienter med STEMI till trombaspiration och PCI mot enbart PCI inom ramen för SCAAR/SWEDEHEART. Randomiseringsmodulen aktiverades kl 16 i Uppsala i går eftermiddag och en timme senare kunde en kvinna med STEMI tas med i studien. Patientens samtycke inhämtades muntligt enligt den mall som anges på SCAARs inmatningssida.

 

Randomiseringen skedde planenligt och patienten fick trombaspiration, dock utan synligt utbyte. Senare registrerades ytterligare en STEMI patient i TASTE modulen men denna patient kunde pga allmäntillstånd inte tillfrågas. Utfallet för denna patient kommer naturligtvis också att följas och jämföras med randomiserade patienter. För patienterna kräver studien nu ingenting ytterligare. All uppföljning sker med automatik av registret.

-Detta är ett genombrott inom internationell klinisk forskning och första gången vi randomiserar patienter inom klinisk rutinsjukvård, säger Stefan James som är ordförande i styrgruppen för TASTE studien.

 

TASTE studien är den största randomiserade studie av en medicinsk teknisk produkt som gjorts hos patienter med STEMI. Vi planerar att randomisera 5000 patienter för att kunna få svar på frågan om trombaspiration inte bara tar bort tromber och ökar flödet men faktiskt också påverkar dödlighet efter hjärtinfarkt.

-Samtliga sjukhus i Sverige har medgivit att delta i studien liksom Reykavik och ett stort sjukhus i Danmark. Det innebär att alla patienter i landet potentiellt kan delta för att leda kunskapen om hjärtinfarktbehandling framåt.

 

Med detta verktyg kan i framtiden också andra viktiga kliniska frågor ställas och besvaras på ett vetenskapligt pålitligt sätt hos breda patientgrupper inom vanlig svensk sjukvård.

 

Stefan James