Sökning av ej klara registreringar ("Att göra listan") fångar ej upp allt!

1. Slut sidor som ej har någon "ägare"

2. Ej klara "Angio/PCI Avd.kompl".

Hur hittar man dessa?

 

1. Gå till Sök/ Sök registrering/ "Söktyp"="Vård"/ "Datum från/till"=2010-01-01 till dagens datum/ "Klarmarkerad slut"=Nej/ "Klarmarkerad Start" och "Klarmarkerad Vård" = Ja (om du vill begränsa sökresultatet)

 

Du får nu fram alla patienter som registrerats på din avd under den här tidsperioden men där sidan slut ej är klarmarkerad. Kolla upp de sidor som är helt oifyllda. Om patienten skrivits ut från din avd så blir du (din avd)  "ägare" till slutsidan om du går in och sparar den.  Du kan nu hitta den på sidan "Ej klara registreringar"/ "Vård HIA/Avd" och fylla i den när du har möjlighet.

Är det inte din avd som ansvara för slutsidan så låter du den vara.

 

2. Ej klara "Angio/PCI Avd.kompl" hittar du på samma ställe om du fyller i "Nej" för variabeln "Klarmarkerad komplikation avd" och låter  variablerna "Klarmarkerad start", "Klarmarkerad vård" och "Klarmarkerad slut" vara oifyllda. Denna sökning kan med fördel även göras om du är inloggad på PCI-enheten.