Releasen 2013-04-10 innebar bl a

Angio/PCI

Nya obligatoriska variabler:

 1. Reperfusionsgrundande EKG vid STEMI
 2. Datum + kl för symtomdebut vid STEMI
 3. Punktionstid kommer nu alltid att vara obligatoriskt

Den första variabeln i Angio/PCI-delen ”Överflyttad från” har nu ändrat namn till ”Patienten kommer närmast från” samt

 1. även ändring av namnen på svarsalternativ:
 2. = Ambulans från sjukhusets primära upptagningsområde (tidigare ”Nej”)
 3. = Ambulans från annat upptagningsområde (”Omdirigerad ambulans)

Dessutom är svarsalternativen nu styrande för vilken enhet som kommer att vara ansvarig för ifyllandet av Startsidan i de fall Angio/PCI är först med att registrera i vårdkedjan.

OBS! Utredningar mm (ej ACS-pat) registreras som ”Ingen vårdkedja” i st f att ”Skapa ny vårdkedja” för att undvika onödigt registreringsarbete!

Variabeln ”Remmitterande enhet” är nu infört på samtliga PCI-enheter 

 

Angio/PCI Komplikationer på avd

 • Nu fungerar det åter  så att det räcker att besvara variabeln Komplikation med Nej utan att behöva besvara varje följdvariabel. Svarar man Ja så måste minst en följdvariabel besvaras med Ja.
 • Troponinvariablerna är borttagna. Även CKMB kommer att tas bort framöver.

Uppföljning

Ny variabel ”Deltagit i kvalificerat rådgivande samtal avseende rökning” som ersätter tidigare ”Deltagit i rökavvänjningsprogram”.

Utskrift av Uppföljningsformulär ifrån programmet är nu helt läsbara.

LDL går nu även att mata in manuellt

BMI uträkningarna görs nu helt korrekt

 

RIKS-HIA

 • Uträkning av fördröjningstider skall nu fungera på Vårdsidan även betr. Reperfusionsgrundande EKG – Trombolys/Akut Revask
 • LDL går nu även att mata in manuellt

 

Perkutana klaffar

 • Komplikationsdelen fungerar åter som den skall. Man behöver bara besvara samtliga komplikationer om man svarar ”Ja” på ”Komplikation” under Komplikationer på lab resp på avdelningen.
 • Operatör-1 (ansv för registreringen) finns nu angivet på samtliga patienter som finns under ”Sök ej klara registreringar” både för Operations- resp Uppföljningsdelen.

 

Hjärtkir

Ändring av variabelnamnet ”Pulmonell hypertension” till ”Högerkammartryck”  är utfört i preoperativa EKO-variabler och i postoperativa samt i Uppföljning.

 

RIKS-HIA, Angio/PCI, CT, Hjärtkir och TAVI

 • Vid registrering av patient som tidigare saknar registrering i SWEDEHEART har en förändring skett omedelbart efter man klickat på ”Börja registrera

I stället för att komma till en gemensam sida med Patientuppgifter och Patientöversikt har detta delats upp i 2 sidor där man initialt kommer till Patientuppgiftssidan och efter att ha kontrollerat att folkbokföringsuppgifter blivit korrekt inlagda/alternativt vid reservnummer matat in de uppgifter man har – födelsedatum är viktigt även om vi inte kan ha det obligatoriskt!

Därefter går man nu vidare genom att klicka på länken ”Gå till Patientöversikten”

Detta extra steg har framtvingats för att göra dessa registreringar tekniskt säkrare.

 

 Sök  

 • Under Sök registrering kan man nu i samtliga registerdelar söka på
 1. PID – Patient ID i st f personnr
 2. Subeventid (SID) – Anger händelse ID (för Angio/PCI sidan, Start, Vård sidorna osv)
 • Under Sök registrering kan man nu även för de SWEDEHEART delar som ingår i en vårdkedja söka på MCEID som är en specifik identifikation av enskild vårdkedja.

 

Ny registerstudie

 • Randomiseringsdel som är kopplad till SWEDEHEART är nu skapad för den nya registerstudien DETO₂X-AMI. De första deltagande sjukhusen i studien har redan startat upp.