Inför 2013 kommer följande förändringar att ske:

  • Ny variabel sidan Start
  • 2 variabler tas bort på sidan Vård
  • 2 nya variabler på sidan Slut
  • m.m.

Den viktigaste nyheten är att alla sjukhus som skickar sina patienter till ett PCI-sjukhus direkt från sin Akutmottagning fr o m 2013 skall registrera sidorna Start och Vård, varvid PCI-sjukhuset ej längre skall ta patienterna som "Omdirigerad från" utan "Överflyttad från" sitt hemsjukhus.

Fr o m 2013-01-01 kommer följande förändringar att ske:

  • Sidan Start: Ny variabel "Avresa till PCI-sjukhus" med svarsalternativen 0=Nej och 1=Ja.  Om Ja anges skall datum och kl för avresa fyllas i för nästa variabel "HIA/Avd/PCI-lab". Hemsjukhuset skall då också fylla i hela Startsidan och Vårdsidan. Variabeln "Överflyttad från" anges med "0=Nej" på hemsjukhuset men "2=Från annat sjukhus" på PCI-sjukhuset (Ej Omdirigerad från!)
  • Sidan Vård: 2 variabler tas bort: iv Bivalirudin och iv Trombocythämmare
  • Sidan Slut: 2 nya variabler: "ASA planerad behandlingstid" och "Övriga trombocythämmare planerad behandlingstid". Vid planerad behandling skall 1,3,6,12 mån anges eller tills vidare om behandlingstiden ej är tidsbestämd.
  • Hjälp- och manualtexter för bla Prehospitalt EKG är ändrade så att prehospitalt får en korrektare betydelse dvs tid på hemsjukhusets Akutmottagning/Avd som pat flyttas från gäller följdriktigt ej som prehospitalt.
  • RIKS-HIA manualen kommer man fortfarande åt via Hjälp/Manual när man är inloggad i registret fast numera via länk som man får öppna. Se denna manual sidan 4 och 5 för mer detaljerad information.
  • Uppdaterad manual samt formulär för 2013 finns på hemsidan under Dokument/1-Vård: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.php/dokument/cat_view/32-dokument/15-1-vard