Figur i årsrapporten 2010 missgynnar de län som använder sig av trombolys.

 

På sidan 9 har figur 7 tagits fram på samma sätt som man gjort i tidigare årsrapporter. Sammanslagningen av olika registedelar i SWEDEHEART har medfört att uträkningen av tiden från EKG till start av reperfusionsbehandling blivit mer komplicerat.  Olyckligtvis är figur 7 i årsrapporten inte uppdaterad enligt detta.  Skillnaderna har här framför allt drabbat de distrikt som använder sig av trombolys.

Korrekt figur skulle vara figur 11 på sidan 19.