Vilka urval görs för de olika kvalitetsindikatorerna och hur mäts detta?

För samtliga gäller att patienten är under 80 år.

 

·         Reperfusion utförd vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller nytillkommet eller icke tidigare känt LBBB och tidsfördröjning från symptomdebut till Reperfusionsgrundande EKG < 12h.

Målgruppens urval: Alla tre kriterier ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Infarkttyp (i slut vårdkedja) =1. Om infarkttyp saknas kommer patienten räknas som STEMI/LBBB om EKG/QRS vid ankomst=3(LBBB) eller EKG/STT vid ankomst=2(ST-höjning).
 3. Tid från symptomdebut till reperfusionsgrundande EKG < 12 timmar.
  1. Om tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG finns angivet används det. Om denna tidpunkt finns angivet på flera ställen används i första hand uppgiften om tid från vårdsidan på PCI-sjukhuset, i andra hand uppgiften om tid från vårdsidan på hemsjukhuset, och i tredje hand PCI-labbets angivelse av tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG.
  2. Om tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG saknas används tidpunkt för prehospitalt EKG.
  3. Om tidpunkt för repefusionsgrundande EKG och tidpunkt för prehospitalt EKG saknas används tidpunkt till akuten (på hemsjukhuset om överflyttad patient).
  4. Om alla ovanstående tidpunkter om EKG och ankomst akuten saknas används tidpunkt för ankomst till HIA/avdelningen (på hemsjukset om överflyttad patient).
  5. Om tidpunkt för symptomdebut saknas eller alla övriga tider (enl. A-D) antas patienten ha delay-tid < 12h.

 Hur åtgärden mäts: Ett av kriterierna ska vara uppfyllda.

 1. Angio/PCI har under vårdtillfället gjorts med indikation 3=ST-höjningsinfarkt eller 4=St-höjningsinfarkt/Rescue PCI, enl SCAAR formuläret. Vid ”missing value” (ej ifyllts) har ingen Primär PCI gjorts.
 2. Reperfusionsbehandling=1(Trombolys)

·         Fördröjning från första EKG till start av reperfusion vid hjärtinfarkt med ST-höjning eller nytillkommet eller icke tidigare känt LBBB. Primär PCI ska påbörjas inom 90 minuter och trombolys inom 30 minuter.

Målgruppens urval: Kriterier 1-3 och 4 eller 5 ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Infarkttyp (i slut vårdkedja) =1. Om infarkttyp saknas kommer patienten räknas som STEMI/LBBB om EKG/QRS vid ankomst=3(LBBB) eller EKG/STT vid ankomst=2(ST-höjning).
 3. Tid från symptomdebut till reperfusionsgrundande EKG < 12 timmar.
  1. Om tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG finns angivet används det. Om denna tidpunkt finns angivet på flera ställen används i första hand uppgiften om tid från vårdsidan på PCI-sjukhuset, i andra hand uppgiften om tid från vårdsidan på hemsjukhuset, och i tredje hand PCI-labets angivelse av tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG.
  2. Om tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG saknas används tidpunkt för prehospitalt EKG.
  3. Om tidpunkt för repefusionsgrundande EKG och tidpunkt för prehospitalt EKG saknas används tidpunkt till akuten (på hemsjukhuset om överflyttad patient).
  4. Om alla ovanstående tidpunkter om EKG och ankomst akuten saknas används tidpunkt för ankomst till HIA/avdelningen (på hemsjukset om överflyttad patient).
  5. Om tidpunkt för symptomdebut saknas eller alla övriga tider (enl. A-D) antas patienten ha delay-tid
 4. Angio/PCI har under vårdtillfället gjorts med indikation 3=ST-höjningsinfarkt eller 4=St-höjningsinfarkt/Rescue PCI, enl SCAAR formuläret. Vid ”missing value” (ej ifyllts) har ingen Primär PCI gjorts.
 5. Reperfusionsbehandling=1(Trombolys)

Hur åtgärden mäts: Tid från reperfusionsgrundande EKG till trombolysstart enl vårdsida eller klockslag för punktion enl Angio/PCI-sida.

 1. Om tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG finns angivet används det. Om denna tidpunkt finns angivet på flera ställen används i första hand uppgiften om tid från vårdsidan på PCI-sjukhuset, i andra hand uppgiften om tid från vårdsidan på hemsjukhuset, och i tredje hand PCI-labets angivelse av tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG.
 2. Om tidpunkt för reperfusionsgrundande EKG saknas används tidpunkt för prehospitalt EKG.
 3. Om tidpunkt för repefusionsgrundande EKG och tidpunkt för prehospitalt EKG saknas används tidpunkt till akuten (på hemsjukhuset om överflyttad patient).
 4. Om tidpunkter för reperfusionsgrundande EKG (enl. 1-3) eller tidpunkt för trombolysstart /punktion saknas för att beräkna delay-tid så antas tiden vara längre än 90 minuter vid PCI och längre än 30 minuter vid trombolys.

 

·         Kranskärlsröntgen utförd eller planerad vid icke-ST-höjningsinfarkt hos målgrupp, dvs de med mer än basala rassel, lätt eller mer nedsatt systolisk LV-funktion, diabetes, tidigare hjärtinfarkt, eller ST-sänkningar på EKG vid ankomst

Målgruppens urval: Alla tre kriterier ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Patienten inte avliden=1 enl. slutsida utan föregående angio/pci.
 3. Infarkttyp (i slut vårdkedja) =2. Om infarkttyp saknas kommer patienten räknas som NSTEMI om EKG/QRS vid ankomst inte är 3(LBBB) eller EKG/STT vid ankomst inte är 2(ST-höjning).
 4. Minst ett av följande kriterier ska vara uppfylld:
  1. Lung-rassel=2-3 vid ankomst.
  2. Vänsterkammarfunktion (LVEF)=2-4
  3. Med diabetes avses: Diabetes=1 enl. startsida eller diabetesbehandling insulin eller diabetesbehandling po =1 enligt start eller slutsida.
  4. Tidigare hjärtinfarkt=1 enl. startsida.
  5. EKG STT=3 enl. startsida.

Då det är flera villkor räknas ”missing value” inte som att de har tillståndet i fråga.

Hur åtgärden mäts: Ett av kriterierna ska vara uppfyllda.

 1. Angio/PCI har under vårdtillfället eller inom 30 dagar från ankomst gjorts, enl angio/pci sida.
 2. CABG=1-3, enl. vård-sida.
 3. Hjärtkirurgi gjorts inom 30 dagar från ankomst enl. hjärtkirurgi registret.

·         LMWH / Heparin / Fondaparinux under vårdtillfället eller PCI utfört inom 1 dygn vid icke ST-höjningsinfarkt.

Målgruppens urval: Alla tre kriterier ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Infarkttyp (i slut vårdkedja) =2. Om infarkttyp saknas kommer pat räknas som NSTEMI om EKG/QRS vid ankomst inte är 3(LBBB) eller EKG/STT vid ankomst inte är 2(ST-höjning).
 3. Pat står inte på Waran vid ankomst enligt startsida, dvs antikoagulantia=0 eller ”missing”.

Hur åtgärden mäts: Ett av kriterierna ska vara uppfyllda.

 1. iv/sc antikoagulantia =1-3
 2. datum PCI enl angio/pci sida – datum ankomst akuten enl. startsida ≤1. Om datum ankomst akuten saknas: datum PCI enl angio/pci sida – datum ankomst HIA/Avd enl. startsida ≤1. Om ”missing value” på datum antas patienten inte ha gjort PCI inom 1 dygn.

 

·         ASA eller annan trombocythämmare eller antikoagulantia vid utskrivning efter hjärtinfarkt

Målgruppens urval: Båda två kriterier ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Inte avliden=1 enl. slutsidan.

Hur åtgärden mäts: Ett av kriterierna ska vara uppfyllda.

 1. ASA=1 enl. slutsidan.
 2. Antikoagulantia ≥1 enl. slutsidan.
 3. Övrig Trombocythämmare=1-3 enl. slutsidan.

Om 0 eller ”missing value” på ASA, Antikoagulantia och övrig trombocythämmare anses pat inte fått behandling.

 

·         P2Y12 receptor blockerare (Clopidogrel mm) vid utskrivning efter hjärtinfarkt

Målgruppens urval: Alla kriterier ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Inte avliden=1 enl. slutsidan.
 1. Inte Blödning under vårdtillfället=1-3 enl. vårdsidan.
 2. Inte Antikoagulantia ≥1 enl. slutsidan.
 3. Inte CABG=1-3, enl. vård-sida.
 4. Inte hjärtkirurgi gjorts inom 30 dagar från ankomst enl. hjärtkirurgi registret.

Hur åtgärden mäts: Följande kriterium ska vara uppfyllt.

 1. Övrig Trombocythämmare=1-3 enl. slutsidan.

Vid 0, 8 eller ”missing value” antas patienten inte P2Y12-receptor blockerare.

 

·         Beta blockerare vid utskrivning efter hjärtinfarkt

Målgruppens urval: Alla kriterier ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Inte avliden=1 enl. slutsidan.
 3. Inte AV-block=1 enl. vårdsidan.

Hur åtgärden mäts: Följande kriterium ska vara uppfyllt.

 1. Betablockerare=1 enl. slutsidan.

Vid 0 eller ”missing value” antas patienten inte behandlas med beta blockerare.

 

·         Lipidsänkare vid utskrivning efter hjärtinfarkt

Målgruppens urval: Båda två kriterier ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Inte avliden=1 enl. slutsidan.

Hur åtgärden mäts: Ett av kriterierna ska vara uppfyllda.

 1. Statin=1 enl. slutsidan.
 2. Övriga lipidsänkare=1-8.

Vid 0 eller ”missing value” på båda antas patienten inte behandlas med lipidsänkare.

 

·         ACE-hämmare eller A2-blockerare vid utskrivning efter hjärtinfarkt till målgrupp

Målgruppens urval: Alla tre kriterier ska vara uppfyllda.

 1. I21 eller I22 ska finnas som huvud- eller bidiagnos.
 2. Inte avliden=1 enl. slutsidan.
 3. Minst ett av följande kriterier ska vara uppfylld:
  1. Tidigare hjärtsvikt=1 enl. startsida.
  2. Lung-rassel=2-3 vid ankomst enl. startsida.
  1. Vänsterkammarfunktion (LVEF)=2-4 enl. vårdsida.
  2. Med diabetes avses: Diabetes=1 enl. startsida eller diabetesbehandling insulin eller diabetesbehandling po =1 enligt start- eller slutsida.
  3. Hypertoni=1. enl startsida.

Hur åtgärden mäts: Ett av kriterierna ska vara uppfyllda.

 1. ACE-hämmare=1 enl. slutsidan.
 2. A2-blockerare=1 enl. slutsidan.

Vid 0 eller ”missing value” på båda antas patienten inte behandlas med ACE-hämmare eller A2-blockerare.