­­­­

Nu kommer ­­­­­de förändringar som bestämts av SEPHIA:s arbetsgrupp efter diskussion på årsmötet 2018 att träda i kraft.

Förutom tidigare ändring av ålder i SEPHIA (<80år) kommer nu även några förändringar som påverkar de övriga resultaten i Kvalitetsindex.

Rökning - såsom innan ingår endast de som var rökare vid indexhjärtinfarkten, dvs ”Rökare” på Startsidan i RiksHIA, i målgruppen. Tidigare har patienter med missing/okänt rökstatus vid uppföljning 2 exkluderats vid beräkning kvalitetsindex. Från och med nu kommer dessa att räknas med. Vid missing/okänt av data kommer det att redovisas som att patienten inte uppnått målet.

LDL- kvalitetsindikatorn ändras till att målet är endast uppnått om pat har LDL <1,8mmol/l dvs 50% reduktion tas bort.

Blodtryck - tidigare har patienter med missing/okänt blodtryck vid uppföljning 2 inte räknats med, dessa kommer i fortsättningen att räknas in i målgruppen. Vid missing/okänt av data kommer det att redovisas som negativt dvs att patienten inte uppnått målet.

Deltagit i fysiskt träningsprogram - det krävs att patienten deltagit ≥ 3 mån för att målet räknas som uppnått. För att kryssa i "ja, deltagit ≥ 3 mån" ska patienten ha tränat minst 75% av gångerna, det vill säga minst 18 gånger, inom en 4-månadersperiod. 

Ytterligare, så har patienter som uppgivit bröstsmärta CCS III och IV samt andnöd NYHA klass IV tidigare inte tagits med i målgrupp för deltagande i fysiskt träningsprogram. Detta ändras nu så att de patienterna kommer med, vilket innebär att det blir något fler patienter som ingår i målgruppen.

Alla dessa förändringar kommer att slå igenom i tidigare Kvalitetsindexrapporter. För att se resultat från tidigare år hänvisas till årsrapporterna.

Samarbetspartners

 

Socialstyrelsen

 

Svenska Cardiologföreningen

Samarbetspartners

 

Sveriges kommuner och Landsting

 

UCR logo www

Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK