Dokumentet "Riktlinjer för inmatning i SWEDCON/barn" har utarbetats i samband med Användarmöten 2013 och 2015. Den senaste versionen finns nu tillgänglig under Manualer (se vänstra kolumnen på Hemsidan).