gick i produktion 090204 med sin barndel. Den barnhjärtkirurgiska delen gick i produktion kring 090801. Registret är nu alltså i full funktion med samtliga sina delar, GUCH, barn och kirurgidelen. Sedan 2015 finns även en fetaldel. Fortsatt arbete pågår med önskade funktioner som ännu saknas.