Den 12:e årsrapporten för registret SWEDCON är nu publicerad och finns  tillgänglig under Årsrapporter.