När en patient avlider ska det registreras i registret. Uppgiften finns längst ner under personuppgifterna på patientsidan. När du skrivit in personnummer kommer du fram till patientuppgifterna och till höger under rutan med personuppgifter hittar du Ändra personuppgifter. Klicka där och ändra och spara sidan igen. Det ska ni göra när ni får vetskap om att någon avlidit eller när ni ser att en avliden patient finns med på listan Nya uppföljningar.