Varför ser man inte de patienter man matat in i en lista? De försvinner då man trycker på klar. (2008-11-24)

Svar: De patienter som du klarmarkerar försvinner ur Att åtgärda-listan på Startsidan eftersom de är kompletta. Om du vill ta fram registreringen för en patient kan du klicka på Sök – Registrering och ange typ av regsitrering t ex grundregsitrering och klickar på Sök. Då får du upp en lista på alla registreringar som finns på din enhet. Om du klickar på en registrering kommer du till formuläret och du kan låsa upp formuläret för att ändra en uppgift som matats in tidigare.