Svar: Om din enhet är privatdriven och har bytt ägare, så behöver vi ett nytt avtal med den nya vårdgivaren. Avtal hittar ni på hemsidan, under Anslutning > Avtal. Sänd in avtalet i två ex underskrivet av verksamhetschefen.