Varför finns inte kognitiv svikt med som diagnos? (2008-06-11)

Svar: I SveDem skall patienterna registreras när de får sin första demensdiagnos. Kognitiv svikt utan definitiv demensdiagnos uppfattades som för otydligt för att ta med i registret när den första versionen testades innan den skarpa versionen lanserades. Därför registreras nu endast demensdiagnoser. Om diagnosen vid uppföljningen behöver ändras finns dock "lindrig kognitiv störning" som ett alternativ.