Om du får ett felmeddelande angående säker inloggning kan det bero på att du saknar behörighet på ditt E-tjänstekort eller att ni saknar rätt programvara för Net-ID. Du kan testa ditt kort genom att på hemsidan välja Anslutning > E-tjänstekort > klicka på "testsida". Om du inte kommer in på den sidan beror det sannolikt på att du saknar Net-ID programvara.