Vi har noterat att det finns en kryssruta om heter klarmarkerad längst ner i registreringen. Är patienten klar när den har fått diagnos eller skall man kryssa i den när patienten är helt klar hos minnesmottagningen och skall vidare till VC? (2008-06-11)

Svar: Rutan ’Klarmarkerad’ syftar på registreringen dvs när samtliga obligatoriska uppgifter i registreringen är ifyllda skall rutan kryssas i och knappen ’Spara’ klickas. Då utförs en rad kontroller av de ifyllda uppgifterna i formuläret, och om inga frågetecken kvarstår låses registreringen. Först nu är betraktas registreringen som klar och det kan skapas uppföljningar och den kommer med i onlinerapporten. Se Dokument – Manualer och formulär – Manual SveDem på hemsidan.