Jag har blivit kontaktad av en annan vårdenhet som vill att jag skall skicka över vår registrering så de kan fortsätta följa upp patienten.

Jag går in under "sök" och väljer att söka "patient". Slår in personnumret och klickar på  "sök". Du kommer då till patientsidan och klicka på Ändra vid Uppföljande vårdenhet. Alla enheter som är anslutna till SveDem återfinns i listan som man då får fram. Välj där vid vilken enhet uppföljningen ska göras och klicka därefter på Spara.

När det är dags för nästa uppföljning kommer det att flaggas på listan Nya uppföljningar på den enhet du valt som uppföljande enhet.

Ska ni avsluta patienten på er enhet och inte har någon mottagande enhet väljer ni "Annan enhet utanför SveDem" alternativt "Primärvårdsenhet utanför SveDem" som uppföljande enhet.