Vid beräkning av utredningstid finns det nu 5 olika alternativ

  • Utredningstid enligt plan
  • Patientens egna angelägenheter eller annan sjukdom har fördröjt utredningen mer än 30 dagar – Använd denna variabel Exempelvis om patienten själv har valt att skjuta på utredningen eller reser bort mitt i utredningen som gör att undersökningar fördröjs      Under en övergångsperiod (innan ytterligare justeringar i registret) kan detta alternativ även användas om patienten skjutit på utredningsstart mer än 30 dagar. Valet av detta alternativ innebär (under övergångsperioden) att registreringen tas bort ur underlaget för beräkning av såväl väntetid som utredningstid.
  • Utredningen utmynnade initialt inte i demensdiagnos men personen har fortsatt följts och nu fått diagnos – Använd denna variabel Exempelvis om enheten har följt personen en längre tid och utfört flera utredningar
  • Resursbrist på egna enheten – Använd denna variabel Exempelvis om utredning tar lång tid på grund av långa väntetider på den egna enheten till specifika yrkeskategorier
  • Utdragna väntetider för undersökningar – Använd denna variabel Exempelvis om det tar lång tid för patienten att få tid för olika undersökningar som röntgen, LP osv.